MATOKEO YA UCHAGUZI WA URAIS WA ZANZIBAR KWA MJIMBO YOTE YA ZANZIAR

Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar (katikati) Khatib Mwinyichande akitangaza matokeo ya urain majimboni katika hoteli ya BWawani

FUONI CCM 6,351 69.0%, CUF 2,777 30.2%, AFP 9 0.1%, JAHAZI ASILIA 9 0.1%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 33 0.4, TADEA 14 0.2%.

MTONI CCM 3,746 43.4%, CUF 4,852 56.2%, AFP 6 0.1%, JAHAZI ASILIA 11 0.1%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 4 0.0%, TADEA 11 0.1%.

DOLE CCM 4,777 69.9%, CUF 2007 29.4%, AFP 12 0.2%, JAHAZI ASILIA 16 0.2%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 7 0.1%, TADEA 7 0.1%.

DIMANI CCM 6,226 55.5%, CUF 4,898 43.7%, AFP 13 0.1%, JAHAZI ASILIA 23 0.2%, NCCR MAGEUZI 55 0.1%, NRA 11 0.1%, TADEA 23 0.2%.

KIEMBESAMAKI CCM 2,734 71.8%, CUF 1,041 27.4%, AFP 5 0.1%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 3 0.1%, NRA 10 0.3%, TADEA 8 0.2%.

MWANAKWEREKWE CCM 4,338 60.4%, CUF 2,812 39.2%, AFP 4 0.1%, JAHAZI ASILIA 7 0.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 10 0.3%, TADEA 3 0.0%.

BUBUBU CCM 4,458 51.8%, CUF 4119 47.4%, AFP 3 0.0%, JAHAZI ASILIA 7 0.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 12 0.1%, TADEA 3 0.0%.

MFENESINI CCM 3,755 62.2%, CUF 2,246 37.2%, AFP 11 0.2%, JAHAZI ASILIA 7 O.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 7 0.1%, TADEA 8 0.1%.

MAGOGONI CCM 3,877 44.1%, CUF 4,867 53.4%, AFP 5 0.1%, JAHAZI ASILIA 13 O.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 7 0.1%, TADEA 8 0.1%.

MPENDAE CCM 4,870 57.5%, CUF 3,546 41.8%, AFP 7 0.1%, JAHAZI ASILIA 8 0.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.0%, NRA 28 0.2%, TADEA 13 0.2%.

KWAHANI CCM 4,994 78.1%, CUF 1,346 21.1%, AFP 8 0.1%, JAHAZI ASILIA 12 0.2%, NCCR MAGEUZI 1 O.0%, NRA 15 0.2%, TADEA 19 O.3%.

MJIMKONGWE CCM 1,589 25.1%, CUF 4,717 74.5%, AFP 9 0.1%, JAHAZI ASILIA 8 0.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.0%, NRA 28 0.3%, TADEA 13 0.2%.

AMANI CCM 4,367 64.9%, CUF 2,312 34.4%, AFP 10 0.1%, JAHAZI ASILIA 20 0.3%, NCCR MAGEUZI 6 0.1%, NRA 6 0.1%, TADEA 4 0.1%.

RAHALEO CCM 4,043 66.2% CUF 2,216 35.2% AFP 4 0.1% JAHAZI ASILIA 14 0.2% NCCR MAGEUZI 9 0.1% NRA 6 0.1% TADEA 8 O.1%.

KIKWAJUNI CCM 4,534 90.5% CUF 1,860 28.9% AFP 6 0.1% JAHAZI ASILIA 10 0.2%, NCCR MAGEUZI 0 0.0%, NRA 12 0.2%, TADEA 90.1%.

DONGE CCM 6,320 88.4%, CUF 7,73 10.8%, AFP 9 0.1%, JAHAZI ASILIA 28 0.4%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 5 0.1%, TADEA 11 0.2%.

UZINI CCM 7,158 89.9%, CUF 7,36 9.2%, AFP 14 0.2%, JAHAZI ASILIA 26 0.3%, NCCR MAGEUZI 7 0.1%, NRA 8 0.1%, TADEA 12 0.2%.

CHWAKA CCM 7,365 81.1%, CUF 1,610 17.7%, AFP 36 0.4%, JAHAZI ASILIA 30, NCCR MAGEUZI 9 0.1%, NRA 18 0.2%, TADEA 13 0.1%.

KOANI CCM 7,247 69.3%, CUF 3099 29.7%, AFP 9 0.1%, JAHAZI ASILIA 30 0.3%, NCCR MAGEUZI 26 0.2%, NRA21 0.2%, TADEA 18 0.2.

MAKUNDUCHI CCM 6,544 83.0%, CUF 1,256 15.9%, AFP 13 0.2%, JAHAZI ASILIA 15 0.2%, NCCR MAGEUZI 6 0.6, NRA 46 0.6%, TADEA 5 0.1%.

MUYUNI CCM 6,052 81.5%, CUF 1,316 17.7%, AFP 9 0.1%, JAHAZI ASILIA 15 0.2%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 14 0.2%, TADEA 13 0.2%.

KITOPE CCM 5,183 80.5%, CUF 1,186 18.4%, AFP 13 0.2%, JAHAZI ASILIA 21 0.3%, NCCR MAGEUZI 11 0.1%, NRA 8 0.1%, TADEA 14 0.2%.

BUMBWINI CCM 3,662 60.2%, CUF 2,377 39.1%, JAHAZI ASILIA 8 0.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 10 0.2%, TADEA 10 0.2%.

MAGOMENI CCM 5,200 59.9%, CUF 3,494 39.8%, JAHAZI ASILIA 10 0.1%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 13 0.1%, TADEA 18 0.2%.

MATEMWE CCM 3,531 66.0%, CUF 1,641 30.7%, AFP, 36 0.7%, JAHAZI ASILIA 65 1.2%, NCCR MAGEUZI 30 0.5%, NRA 16 0.3%, TADEA 28 0.5%.

NUNGWI CCM 3,791 51.4%, CUF 3,473 47.1%, AFP 31 0.4%, JAHAZI ASILIA 34 0.3%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 17 0.3%, TADEA 17 0.3.

MKWAJUNI CCM 3,583 60.4, CUF 2220 32.4%, AFP 34 0.6%, JAHAZI ASILIA 46 0.8%, NCCR MAGEUZI 10 0.2%, NRA 27 0.5%, TADEA 16 0.3.

JANG’OMBE CCM 5,762 71.1%, CUF 2295 28.3%, AFP 3 0.0%, JAHAZI ASILIA 6 0.1%, NCCR MAGEUZI 7 0.1%, NRA 12 0.1%, TADEA 15 0.2%.

CHUMBUNI CCM 5,345 60.0%, CUF 3475 39.0%, AFP 12 0.1%, JAHAZI ASILIA 17 0.2%, , NCCR MAGEUZI 8 0.2%, NRA 17 0.2%, TADEA 17 0.2%.

MICHEWENI CCM 1,548 22.1%, CUF 5,370 76.8%, AFP 5 0.1%, JAHAZIO ASILIA 13 0.2%, NCCR MAGEUZI 12 0.2%, NRA 8 0.2%, TADEA 40 O.6.

TUMBE CCM 573 3.2%, CUF 6,265 91.3%, AFP 123 1.8%, JAHAZI ASILIA 13 0.2%, NCCR MAGEUZI 3 0.0%, NRA 5 0.1%, TADEA 3 0.0%.

KIWANI CCM 1,605 29.8%, CUF 3,743 69.5%, AFP 9 0.2%, JAHAZI ASILIA 9 0.2%, NCCR MAGEUZI 6 0.1%, NRA 7 0.1%, TADEA 9 0.2%

ZIWANI CCM 921 13.5%, CUF 5,901 86.3%, AFP 2 0.0%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 4 0.1%, TADEA 1 0.0%.

WAWI CCM 2024 25.0%, CUF 6,036 74.4%, AFP 13 0.2%, JAHAZI ASILIA 11 0.1%, NCCR MAGEUZI 12 0.1%, NRA 7 0.1%, TADEA 6 0.1%.

CHONGA CCM 2,150 34.1%, CUF 4,108 65.2%, AFP 10 0.2%, JAHAZI ASILIA 16 0.3%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 6 0.1%, TADEA 3 0.0%.

OLE CCM 8,93 13.7%, CUF 5,775 86.2%, AFP 6 0.1%, JAHAZI ASILIA 13 0.2%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 6 0.1%, TADEA 5 0.1%.

CHAKE CHAKE CCM 1,575 21.9%, CUF 5,530 77.7%, AFP 12 0.2%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 2 0.0%, TADEA 4 0.1%.

MTAMBWE CCM 307 5.4%, CUF 5,415 74.4%, AFP 1 0.0%, JAHAZI ASILIA 6 0.1%, NCCR MAGEUZI 2 0.0%, NRA 3 0.1%, TADEA 4 0.1%.

KONDE CCM 6,53 10.1%, CUF 5,751 89.9%, AFP 5 0.1%, JAHAZI ASILIA 10 0.1%, NCCR MAGEUZI 10 0.1%, NRA 1 0.0%, TADEA 4 0.1%.

MTAMBILE CCM 961 16.1%, CUF 4,9818 83.5%, AFP 3 0.1%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 3 0.1%, NRA 5 0.1%, TADEA 6 0.1%.

WETE CCM 1,159 25.5%, CUF 6,317 83.3%, AFP 1 0.0%, JAHAZI ASILIA 6 0.1%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 2 0.0%, TADEA 2 0.0%.

KOJANI CCM 562 8.2%, CUF 6,262 91.5%, AFP 2 0.0%, JAHAZI ASILIA 13 0.2%, NCCR MAGEUZI 3 0.0%, NRA 1 0.0%, TADEA 1 0.0%.

GANDO CCM 8,84 14.4%, CUF 5,239 85.4%, AFP 1 0.0%, JAHAZI ASILIA 8 0.1%, NCCR MAGEUZI 3 0.1%, NRA 1 0.0%, TADEA 2 0.0%.

MGOGONI CCM 615 9.8%, CUF 5,614 89.1%, AFP 5 0.1%, JAHAZI ASILIA 12.0%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 3 0.0%, TADEA 0 0.0%

Advertisements