RAIS wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dk. Ali Mohamed Shein amefanya uteuzi wa Watendaji Wakuu katika Ofisi na Wizara za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.

Kwa mujibu wa Taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Baraza la Mapinduzi na Katibu Kiongozi, Dk. Abdulhamid Yahya Mzee, Dk Shein amefanya uteuzi huo kutokana na madaraka aliyopewa  chini ya Vifungu 49 (1), 50 (2) na 50 (4)  vya  Katiba ya Zanzibar ya Mwaka 1984. Uteuzi huo umeanza leo tarehe 25 Novemba 2010. Walioteuliwa ni

1. BARAZA LA MAPINDUZI 1. KATIBU WA BARAZA LA MAPINDUZI NA KATIBU MKUU KIONGOZI 

DKT. ABDULHAMID YAHYA MZEE

2. NAIBU KATIBU WA BARAZA LA MAPINDUZI

ND. SALMIN AMOUR ABDULLA

 

2. OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI, IKULU  

1.     KATIBU MKUU

ND. SALUM MAULID SALUM

2.     NAIBU KATIBU MKUU (IDARA MAALUM ZA SMZ)
ND. ABDULLA JUMA ABDULLA

3.     NAIBU KATIBU MKUU (USHIRIKIANO WA KIMATAIFA NA URATIBU WA SHUGHULI ZA WAZANZIBARI WALIOPO NCHI ZA NJE)
ND. SAID ABDULLA NATEPE

4.     NAIBU KATIBU MKUU (TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA)
ND. MWINYIUSSI ABDULLA HASSAN

 

3. OFISI YA RAIS (FEDHA, UCHUMI NAMIPANGO YA MAENDELEO) 1.       KATIBU MKUU
ND. KHAMIS MUSSA OMAR 

2.       NAIBU KATIBU MKUU (FEDHA)

ND. ABDI KHAMIS FAKI

3.   KATIBU MTENDAJI WA TUME YA     MIPANGO
ND. AMINA KHAMIS SHAABAN

4. OFISI YA RAIS, UTUMISHI WA UMMA NA UTAWALA BORA 

 

1. KATIBU MKUU
ND. JOSEPH ABDULLA MEZA 

2. NAIBU KATIBU MKUU
ND. YAKOUT H. YAKOUT

 

5. OFISI YA MAKAMO WA KWANZA WA RAIS 

 

1. KATIBU MKUU
DR. OMAR D. SHAJAK 

2. NAIBU KATIBU MKUU

DKT. ISLAM SEIF SALUM

 

6. OFISI YA MAKAMU WA PILI WA RAIS 

 

1.         KATIBU MKUU
DR. KHALID SAID MOHAMED 

2.         NAIBU KATIBU MKUU
ND. SAID SHAABAN SAID

 

7. WIZARA YA KATIBA NA SHERIA 

 

1.         KATIBU MKUU 

ND. ASAA AHMADA RASHID

2.         NAIBU KATIBU MKUU

ND. ABDULGHANI MSOMA

 

8. WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA AMALI 

 

1.       KATIBU MKUU 

ND. MWANAID SALEH ABDULLA

2.    NAIBU KATIBU MKUU

ND. ABDULLA MZEE ABDULLA

 

9. WIZARA YA AFYA 1.       KATIBU MKUU 

DR. MOHAMMED SALEH JIDAWI

2.   MKURUGENZI MKUU

DR. MALICK ABDULLA JUMA

 

10. WIZARA YA MIUNDOMBINU NA MAWASILIANO 

 

1.         KATIBU MKUU 

DR. VUAI IDDI LILA

2.         NAIBU KATIBU MKUU

ND. MSANIF HAJI MUSSA

 

11. WIZARA YA USTAWI WA JAMII, NA MAENDELEO YA VIJANA, WANAWAKE NA WATOTO 

 

1.     KATIBU MKUU 

ND. RAHMA MOHAMMED MSHANGAMA

2.     NAIBU KATIBU MKUU

ND. MSHAM ABDULLA KHAMIS

 

12. WIZARA YA HABARI, UTAMADUNI, UTALII NA MICHEZO 

 

1.         KATIBU MKUU 

ND. ALI SALEH MWINYIKAI

2.         NAIBU KATIBU MKUU

ND. ISSA MLINGOTI ALLY

 

13. WIZARA YA ARDHI, MAKAAZI, MAJI NA NISHATI 

 

1.    KATIBU MKUU 

ND.MWALIM A. MWALIM

2.     NAIBU KATIBU MKUU

ND. TAHIR M. K. ABDULLA

 

14. WIZARA YA BIASHARA, VIWANDA NA MASOKO 

 

1.         KATIBU MKUU 

ND. JULIAN RAPHAEL

2.         NAIBU KATIBU MKUU

ND. RASHID ALI SALIM

 

15. WIZARA YA KAZI, UWEZESHAJI WANANCHI KIUCHUMI NA USHIRIKA 

 

1.         KATIBU MKUU 

ND. ASHA ALI ABDULLA

2.         NAIBU KATIBU MKUU

ND. ALI KHAMIS JUMA

 

16. WIZARA YA KILIMO NA MALIASILI 1.         KATIBU MKUU 

ND. AFFAN OTHMAN MAALIM

2.         NAIBU KATIBU MKUU (KILIMO)
ND. JUMA ALI JUMA

3.         NAIBU KATIBU MKUU (MALIASILI)

DR. BAKARI S. ASSEID

 

17. WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI 

 

1.         KATIBU MKUU 

DR. KASSIM GHARIB JUMA

2.         NAIBU KATIBU MKUU

DR. OMAR  ALI AMIR

Advertisements