Miongoni mwa athari za uvuvi haramu, unaotokana na wavuvi wa Zanzibar kukosa taaluma ya kuvua bahari kuu.

Wizara ya Mifugo na Uvuvi inatarajia kutekeleza miradi miwili ya uvuvi wa bahari kuu na ufugaji itakayozalisha nafasi 300 za ajira kwa vijana katika kipindi cha mwaka wa fedha 2012/2013.

        Akiwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara hiyo waziri Abdilahi Jihadi Hassan amesema miradi hiyo itatekelezwa kwa pamoja kati ya wizara ya uwezeshaji wananchi kiuchumi na ushirika na wizara mifugo na uvuvi.

        Amesema miradi hiyo itaingiziwa shilingi milioni 550 kupitia program ya ajira kwa vijana ambapo shughuli za ufugaji zimetengewa shilingi milioni 150 na uvuvi wa bahari kuu zimetengewa shilingi milioni 400.

        Waziri Jihadi amesema kati ya vijana hao watakaopatiwa na fasi za hizo 160 ni ajira za ufugaji na 80 ni ajira za ufugaji  wa mbuzi wa maziwa na kienyeji.

        Aidha amesema katika ajira za uvuvi wa bahari kuu vijana 60 watapatiwa boti mbili za uvuvi wa kina kirefu cha maji.

        Wizara Mifugo na uvuvi katika bajeti hiyo imeomba kuidhinishiwa shilingi bilioni tano na milioni 292 kwa mwaka wa fedha 2012/2013 kwa matumizi ya kazi za kawaida na maendeleo.

Advertisements