baraza la wawakilishiTume ya uchaguzi Zanzibar imetangaza majina 22 ya wanachama wa chama cha Mapinduzi CCM walioteuliwa kuwa wajumbe wa baraza la wawakilishi kwa kipindi cha miaka mitano.

Walioteuliwa ni Salama Abod Talib, Shadya Mohamed Suleiman, Bihindi Hamad Khamis, Salma Mussa Bilal, Mwanaid Kassim Mussa, Panya Ali Abdalla, Mgeni Hassan Juma na Zainab Abdallah Salum.

Wengine ni Salha Mohamed Mwinyijuma, Zulfa Maka Omar, Lulu Msham Abdalla, Wanu Hafidh Ameir, Saada Ramadhan Mwenda, Tatu Mohamed Usi na Amina Idd Mabrouk.

Wengine ni Chum Kombo Khamis, Mtumwa Suleiman Makame, Mwantatu Mbaraka Khamis,Riziki Pembe Juma, Viwe Khamis Abdalla, Hamida Abdalla Issa na Hidaya Ali Makame.

Advertisements